Category Archives: Worship

สรรเสริญ นมัสการ 28 มิถุนายน 2020

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า ผู้นำ : คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา

วันศุกร์ประเสริฐ 20 เมษายน 2020

รายการนมัสการ วันศุกร์ประเสริฐ วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2020 ณ คริสตจักรพลับพลา

สรรเสริญ นมัสการ 22 มีนาคม 2020

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า ผู้นำ : อ.ศริณยา ยุทธโยธิน วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา

นมัสการด้วยเสียงเพลง 08 มีนาคม 2020

นำโดย คุณชนัดดา โหมน้อย

1. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปั้นชีวิตใว้

2.What a beautiful name
3.ฤทธ์อำนาจมี ในพระนามพระเยซู

4. ทุกวันเวลา

นมัสการด้วยเสียงเพลง 23 กุมภาพันธ์ 2020

นมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลง เช้าวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020
นำนมัสการโดย คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร

นมัสการด้วยเสียงเพลง 16 กุมภาพันธ์ 2020

นมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลง เช้าวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020
นำนมัสการโดย คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร

นมัสการด้วยเสียงเพลง 9 กุมภาพันธ์ 2020

นมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลง เช้าวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020
นำโดย คุณวันวิสา ยุทธโยธิน