นมัสการด้วยเสียงเพลง 23 กุมภาพันธ์ 2020

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

นำโดย อ.ศรินยา ยุทธโยธิน
1 องค์พระเจ้าอยู่ที่นี่

2.สิ่งเดียว w501
3. ไม่มีพระอื่นใด

4 ฤดูกาลใหม่