คริสตจักรพลับพลา แบ็บติสต์
plabpla-church คริสตจักรพลับพลา

คริสตจักรพลับพลา

The Tabernacle Church


(ในสังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย กรมศาสนาฯ)

สถานที่ตั้ง หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนประชานิเวศน์1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ

ขอต้อนรับทุกท่าน ร่วมรับพระพร ค้นพบความจริงแท้ และสันติสุขในพระเยซูคริสต์

 

Sunday Service

รายการคริสตจักร ทุกวันอาทิตย์

8:30  ประชุมอธิษฐาน

9:00  ชั้นเรียนคริสเตียนศึกษา

10:00  นมัสการ คำสอน

13:00  กลุ่มเสริมสร้าง

14:00  บ้านพันธกิจ (สอนภาษา , ศิลปะ ฯลฯ)

 

ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

ศจ.ดร.สมเกียรติ วรรณศรี

ศิษยาภิบาลคริสตจักร

นมัสการ วันอาทิตย์

ยินดีต้อนรับทุกท่าน พบสันติสุขแท้ในพระเยซูคริสต์

ขอเชิญ ร่วมนมัสการพระเจ้า เรียนรู้คำสอนในพระเยซูคริสต์ พระคริสตธรรมคัมภีร์

ประชุมนมัสการ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10:00 – 12:00 น.


ข้าพระองค์จะขออยู่ในพลับพลาของพระองค์เป็นนิตย์

ขอให้ปลอดภัยอยู่ในที่กำบังปีของพระองค์

สดุดี 61:4

30 ปี คริสตจักรพลับพลา
ค่ายคริสตจักรพลับพลา 2023

คริสต์มาส Christmas of Hope

คริสต์มาสแห่งความหวัง 24 ธันวาคม 2022

ประกาศข่าวประเสริฐ ความรักของพระเจ้า สู่มวลมนุษย์ทุกคน

การ์ด คริสต์มาส
คริสมาส์ 2023
คริสต์มาส
โรงเรียนเพชรัตน์ คริสต์มาส
วรภพ มั่งคั่ง
คริสต์มาส หมู่บ้านกฤษณา

บ้านพันธกิจ คริสตจักรพลับพลา

เปิดสอน ภาษาอังกฤษ , ศิลปะ , ดนตรี

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14:00 น.

หมายเหตุ : เปิดสอนฟรี รับจำนวนจำกัด โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียด **

บ้านพันธกิจ
สอนภาษาอังกฤษ
สอนศิลปะ
สอนดนตรี คริสตจักร
สอนดนศิลปะ ภาษาอังกฤษ