คริสตจักรพลับพลา

คริสตจักรพลับพลา The Tabernacle Church

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมนมัสการพระเจ้า ทุกวันอาทิตย์

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข (มัทธิว 11:28)

ข่าวดี เปิดการประชุมนมัสการที่คริสตจักร !!

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021 เป็นต้นไป …

 

เนื่องด้วยมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เข้าจุดครัดกรองสุขภาพ , สวมหน้ากากอนามัย , หมั่นล้างมือด้วยน้ำหรือ แอลกอฮอล์


เปิดการนมัสการ ที่คริสตจักร

Line id : @plabpla