ครอบรอบ 31 ปี คริสตจักรพลับพลา
นมัสการ วันอาทิตย์
นมัสการพระเจ้า
คริสตจักรเด็ก
คริสตจักรเด็ก

คริสตจักรพลับพลา

The Tabernacle Church

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า


ข้าพระองค์จะขออยู่ใน พลับพลา ของพระองค์เป็นนิตย์

ขอให้ปลอดภัยอยู่ในที่กำบังปีของพระองค์

สดุดี 61:4

หลักสูตรอบรมการเลี้ยงดูวัยรุ่น

รายการคริสตจักร วันอาทิตย์

Sunday Service

8:30  ประชุมอธิษฐาน

9:00  ชั้นเรียนคริสเตียนศึกษา

10:00  นมัสการ คำสอน

13:00  กลุ่มเสริมสร้าง

14:00  บ้านพันธกิจ (สอนภาษา , ศิลปะ ฯลฯ)

 

คริสตจักรพลับพลา

THE TABERNACLE CHURCH


(ในสังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย กรมศาสนาฯ)

100/45 สินพัฒนาธานี ประชานิเวศน์1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-954-4131, 081-400-1133  fax: 02-954-4135

ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

ศจ.ดร.สมเกียรติ วรรณศรี

ศิษยาภิบาลคริสตจักร