คริสตจักรพลับพลา

คริสตจักรพลับพลา The Tabernacle Church

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมนมัสการพระเจ้า ทุกวันอาทิตย์

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข (มัทธิว 11:28)

ประกาศ งดใช้ห้องประชุมคริสตจักร

เนื่องด้วยมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ขอทุกท่านเข้าร่วมประชุมนมัสการ ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสด Facebook , Youtube คริสตจักรพลับพลา งดการเดินทางมาร่วมประชุมที่อาคารคริสตจักรพลับพลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะประกาศเปลียนแปลง

รายการนมัสการวันอาทิตย์

ถ่ายทอดสด ประชุมนมัสการ Live Worship

วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021

เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป

line-plabpla-church

ติดต่อคริสตจักรพลับพลา

Line id : @plabpla

youtube plabpla
The_Marriage_Course หลักสูตรชีวิตคู่