God-Bless-New-year-2022

คริสตจักรพลับพลา The Tabernacle Church

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมนมัสการพระเจ้า ทุกวันอาทิตย์

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข (มัทธิว 11:28)

ข่าวดี เปิดการประชุมนมัสการที่คริสตจักร !!

ด้วยความห่วงใย ผู้มาประชุมที่อาคารคริสตจักร

โปรดรับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ครบ 2 เข็ม

 

เนื่องด้วยมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เข้าจุดครัดกรองสุขภาพ , สวมหน้ากากอนามัย , หมั่นล้างมือด้วยน้ำหรือ แอลกอฮอล์


นมัสการ คริสตจักรพลับพลา
คริสตจักรพลับพลา

อวยพร คริสต์มาส พลับพลา

Line id : @plabpla