คริสตจักรพลับพลา

คริสตจักรพลับพลา The Tabernacle Church

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมนมัสการพระเจ้า ทุกวันอาทิตย์

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข (มัทธิว 11:28)

ประกาศ งดใช้ห้องประชุมคริสตจักร !!

เนื่องด้วยมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ขอทุกท่าน ร่วมประชุมนมัสการ ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสด Facebook , Youtube คริสตจักรพลับพลา งดการเดินทางมาร่วมประชุมที่อาคารคริสตจักรพลับพลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะประกาศเปลียนแปลง


เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 29 คริสตจักรพลับพลา

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม เวลา 19:00 – 21:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021 เวลา 10:00 – 12:00 น.

เทศนาโดย : อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ครบรอบ 28 ปี คริสตจักรพลับพลา

Line id : @plabpla