Author Archives: admin

วันศุกร์ประเสริฐ 20 เมษายน 2020

รายการนมัสการ วันศุกร์ประเสริฐ วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2020 ณ คริสตจักรพลับพลา

เทศนา พลังชีวิต พลังคริสตจักร

บันทึกคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 หัวข้อ “พลังชีวิต พลังคริสตจักร” พระธรรม : 1โครินธ์ 12:27 ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี คริสตจักรพลับพลา

ฟังเทศนา เกิดใหม่ เพื่อเกิดผล

บันทึกคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 หัวข้อ “เกิดใหม่ เพื่อเกิดผล” พระธรรม : โรม 7:4 ผู้เทศนา : ผป.ทรงศักดิ์ ศิริหวังสันติ คริสตจักรพลับพลา

คำเทศนา สงบนิ่งและขอบพระคุณพระเจ้า แม้อยู่ในภาวะวิกฤติ

ฟังคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 หัวข้อ “สงบนิ่งและขอบพระคุณพระเจ้า แม้อยู่ในภาวะวิกฤติ” พระธรรม : 1 เธสะโลนิกา 5:18 ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

สรรเสริญ นมัสการ 22 มีนาคม 2020

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า ผู้นำ : อ.ศริณยา ยุทธโยธิน วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา

คู่มือ 40 วัน อธิษฐานแห่งชาติ 2019

40 วัน อธิษฐานแห่งชาติ 2019 เตรียมใจ เตรียมชีวิตฝ่ายวิญญาณ เตรียมร่างกายให้พร้อม รวมพลังอธิษฐานอดอาหาร อวยพรประเทศไทย 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019 “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:10) ดาวน์โหลดคู่มือเฝ้าเดี่ยว อดอาหาร อธิษฐาน 40 วัน คลิกที่นี่  

The Marriage Course หลักสูตรชีวิตคู่

The Marriage Course หลักสูตรชีวิตคู่ “หลักสูตรพิเศษสำหรับคู่สมรส” (The Marriage Course) ทุกความสำเร็จในชีวิตต้องใช้ความอดทน การฝึกฝน และการทุ่มเทอย่างจริงจัง ชีวิตคู่ก็เช่นกัน ความสัมพันที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความรัก และยืนยงไปตราบชั่วชีวิตนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ ต้องใช้ความพยายามและทุ่มเทที่จะทำให้ความหวานชี่นและความสนุกยังคงดำรงอยู่ เราทุกคนก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก แม้ว่าจะมีชีวิตสมรสที่เต็มล้นด้วยความสุขอยู่แล้วก็ตาม สัมผัส Tea Time สุดแสนโรแมนติก คุณจะค้นพบคำตอบที่จะช่วยให้ชีวิตคู่มีสุขยิ่งขึ้น ในบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่มีการคุยเป็นกลุ่มและไม่ต้องเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น หลักสูตรคู่สมรสเป็นบทเรียนต่อเนื่อง 7 ครั้ง หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆต่อไปนี้ : 1 สร้างรากฐานที่มั่นคง 2 ศิลปะแห่งการสื่อสาร 3 แก้ปัญหาความขัดแย้ง 4 พลังแห่งการให้อภัย 5 อิทธิพลของครอบครัว 6 เพศสัมพันธ์ที่ดี 7 ความรักที่แสดงออกด้วยการปฎิบัติ ** เฉลิมฉลองปิดหลักสูตรคู่สมรส** ค่าใช้จ่ายคู่ละ ตามกำหนดการณ์ผู้จัดนั้นๆ (รวมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสาร) สถานที่  คริสตจักรพลับพลา 100/45 สินพัฒนาธานี ประชานิเวศน์1 แขวงลาดยาว […]

เทศนา : 7 คำอธิษฐานสู่….พระสิริ

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018
หัวข้อ “7 คำอธิษฐานสู่….พระสิริ”
พระธรรม มัทธิว 6:9-13(ฉบับ 1971)
ผู้เทศนา มน.ทวี แสงอลังการ