Author Archives: admin

เทศนา อยู่อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างพระกาย

บันทึกคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 ผู้เทศนา : อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ หัวข้อเทศนา : “อยู่อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างพระกาย” พระธรรม : ลูกา 15:17-20 คริสตจักรพลับพลา  

สรรเสริญ นมัสการ 28 มิถุนายน 2020

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า ผู้นำ : คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา

เทศนา : หัวข้อ “หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 08 มีนาคม 2020
หัวข้อ “หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่”
พระธรรม : กิจการ 9:15
ผู้เทศนา : ศจ.สุนทร สุนทรธาราวงศ์

นมัสการด้วยเสียงเพลง 08 มีนาคม 2020

นำโดย คุณชนัดดา โหมน้อย

1. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปั้นชีวิตใว้

2.What a beautiful name
3.ฤทธ์อำนาจมี ในพระนามพระเยซู

4. ทุกวันเวลา

เทศนา : หัวข้อ “บุคคลผู้มีคุณภาพชีวิตภายใน”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020
หัวข้อ “บุคคลผู้มีคุณภาพชีวิตภายใน”
พระธรรม : กิจการ 11:19-26
ผู้เทศนา : อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ

นมัสการด้วยเสียงเพลง 23 กุมภาพันธ์ 2020

นมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลง เช้าวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020
นำนมัสการโดย คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร