นมัสการด้วยเสียงเพลง 23 กันยายน 2018

 

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: มย.ชนัดดา โหมน้อย

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา