Tag Archives: คำเทศนา

เทศนา อยู่อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างพระกาย

บันทึกคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 ผู้เทศนา : อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ หัวข้อเทศนา : “อยู่อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างพระกาย” พระธรรม : ลูกา 15:17-20 คริสตจักรพลับพลา  

เทศนา พลังชีวิต พลังคริสตจักร

บันทึกคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 หัวข้อ “พลังชีวิต พลังคริสตจักร” พระธรรม : 1โครินธ์ 12:27 ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี คริสตจักรพลับพลา