Tag Archives: คำเทศนา คริสตจักร

คำเทศนา สงบนิ่งและขอบพระคุณพระเจ้า แม้อยู่ในภาวะวิกฤติ

ฟังคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 หัวข้อ “สงบนิ่งและขอบพระคุณพระเจ้า แม้อยู่ในภาวะวิกฤติ” พระธรรม : 1 เธสะโลนิกา 5:18 ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี