Tag Archives: อีสเตอร์ พลับพลา

เฉลิมฉลอง อีสเตอร์ 2018 “ทรงมีชัย เหนือทุกสิ่ง”

อีสเตอร์ “ทรงมีชัยเหนือทุกสิ่ง” Easter 2018 ร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลอีสเตอร์ 2018 ณ คริสตจักรพลับพลา “พระคริสต์ทรงมีชัยเหนือทุกสิ่ง” 25 มีนาคม เวลา 10:00 น. ปาล์มซันเดย์ (อาทิตย์ทางตาล) 30 มีนาคม เวลา 19:00 น. วันศุกร์ประเสริฐ 1 เมษายน เวลา 6:30 น. เฉลิมฉลองอีสเตอร์ ณ คริสตจักรพลับพลา เทศกาลอีสเตอร์สำคัญที่สุดอย่างไร วันต้นปาล์ม: ถ้าพระคริสต์ไม่เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต คำพยากรณ์ที่ปรากฎไว้ใน (ศคย. 9:9) ก็จะไม่สำเร็จ “จงมองดูเถิด กษัตริย์ของเจ้าเสด็จมาหาเจ้าแล้ว พระองค์เสด็จมาอย่างผู้มีชัยชนะ ทรงสุภาพอ่อนโยน ทรงประทับบนหลังแม่ลาและลูกลา” และเมื่อประชาชนเห็นเหตุการณ์ตามคำทำนายนี้จึงมาต้อนรับกษัตริย์ของพวกเขาพลางร้องตะโกน”โฮซานนาแดผู้เสด็จมาในพระนามของพระเป็นเจ้า” (มธ.21:9) วันอธิษฐานในสวนเกทเสมนี: “โอ พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (มธ.26:39) นี่คือการยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าและมนุษย์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่จริงแล้วความเจ็บปวดไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับพระองค์ แต่เพราะการแบกรับความบาปที่พระองค์จะต้องรับบนกางเขนต่างหาก […]