เทศนา : โปรดปราน

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019
หัวข้อ “โปรดปราน”
พระธรรม ลูกา 1:30
ผู้เทศนา ผป. ทรงศักดิ์ ศิริหวังสันติ

 • บทนำ
  • อพยพ 9:16 พระเจ้าพูดว่า ให้ฟาโรห์ยังอยู่เพื่อพระเจ้าจะได้เป็นที่รู้จัก
  • โรม เปาโลบอกอิสราเอลว่า ตั้งพวกเขาขึ้น เพื่อพระเจ้าจะเป็นที่รู้จัก
  • โปรดปราน อับราฮัม โมเสส ดาวิด มารีย์
   • อับราฮัม โมเสส ดาวิด ร้องขอความโปรดปรานจากพระเจ้า ต่างจากนางมารีย์ที่เป็นที่โปรดปราน
 • เนื้อหา
  1. มารีย์ มองเห็นและยอมรับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริง
   • ลก 1:18,19
    • การตอบสนองของเศราริยาห์
     • ยังยอมรับไม่ได้บอกว่า ตัวเองและภรรยาแก่
     • กาเบรียล อยู่ใน ดาเนียล7
   • อับราฮัม รู้ทันทีว่าเป็นพระเจ้า ตอบสนองทันที ขอให้เขาได้ปรนนิบัติ
   • การรู้จักพระเจ้า คือการรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหน
   • มารีย์ บอกว่าตัวเองเป็น ทาส ของพระเจ้า
   • ยอห์น ถ้าเรายอม
  2. มีความเชื่อที่ขยายได้
   • เปรีบเทียบความเชื่อ เอาเชื้อไปใส่แป้งแล้วมันก็ฟูขึ้น
    • เชื้อแล้ว ขนมฟู กท5:9
   • ความเชื่อของเศคาริยาห์ ถูกประสบการณ์ ปกคลุม
   • ความเชื่อเท่าเมล็ด มท17:20
   • ความเชื่อไม่สงสัย มท21:21
   • มารีย์ บอกว่าพร้อมที่จะทำตามที่พระเจ้าบอก
    • ความเชื่อที่ขยายคือ การรับใช้
  3. เชื่อฟังด้วยความชื่นชมยินดี
   • ลก1:47,48 มารีย์แต่งเพลงสรรเสริญพระเจ้า
   • ดาวิดออกไปรบกับโกลิอัท
 • สรุป
  • เราจะแค่ qualify or favor
  • เศคาริยาห์ ไม่มีตำหนิแต่ไม่ได้เป็นที่โปรดปราน