เทศนา : “เสาหลักของความแกร่ง”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019
หัวข้อ “เสาหลักของความแกร่ง”
พระธรรม ฟีลิปปี 3:1-4
ผู้เทศนา ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี