ฟังเทศนา เกิดใหม่ เพื่อเกิดผล

บันทึกคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020
หัวข้อ “เกิดใหม่ เพื่อเกิดผล”
พระธรรม : โรม 7:4
ผู้เทศนา : ผป.ทรงศักดิ์ ศิริหวังสันติ

คริสตจักรพลับพลา