เทศนา อยู่อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างพระกาย

บันทึกคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020
ผู้เทศนา : อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ
หัวข้อเทศนา : “อยู่อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างพระกาย”
พระธรรม : ลูกา
15:17-20

คริสตจักรพลับพลา