เทศนา ยืนหยัดแบบไม่ฝืนใจ

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
เรื่อง : ยืนหยัดแบบไม่ฝืนใจ
พระธรรม: 2 ซามูเอล 23:11-12
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015
ณ คริสตจักรพลับพลา