เทศนา พลังชีวิต พลังคริสตจักร

บันทึกคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020
หัวข้อ “พลังชีวิต พลังคริสตจักร”
พระธรรม : 1โครินธ์ 12:27
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

คริสตจักรพลับพลา