เทศนา : “ชีวิตที่ดีกว่าเดิม”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019
หัวข้อ “ชีวิตที่ดีกว่าเดิม”
พระธรรม โยชูวา 6:1-7
ผู้เทศนา ผป.ชัยวัฒน์ เชื้อนุ่น

เพราะเหตุพงศ์พันธุ์อิสราเอล เมืองเยรีโคจึงถูกปิดมิดชิดไม่ให้คนเข้าออก พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่าดูแน่ะ เราได้มอบเมืองเยรีโคไว้ในมือเจ้าแล้ว ทั้งกษัตริย์และพวกนักรบกล้าหาญ พวกเจ้าจงเดินขบวนรอบเมือง คือให้พวกทหารวนรอบเมืองครั้งหนึ่ง เจ้าจงทำเช่นนี้หกวัน ให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะเจ็ดคันนำหน้าหีบ และในวันที่เจ็ดนั้นพวกเจ้าจงเดินรอบเมืองเจ็ดครั้ง ให้ปุโรหิตเป่าแตรไปด้วย และเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาว พอเจ้าได้ยินเสียงแตรนั้น ก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงดัง กำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงราบ และประชาชนจะขึ้นไป ทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนโยชูวาบุตรนูนจึงเรียกปุโรหิตมาสั่งว่าจงยกหีบพันธสัญญาขึ้นหามไป ให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะเจ็ดคันเดินนำหน้าหีบแห่งพระยาห์เวห์””

‭‭โยชูวา‬ ‭6:1-6‬ ‭THSV11‬‬

 • บทนำ
  • โมเสส ส่งผู้สอดแนมไปเมืองเยรีโค หนึ่งในสิบสองคนนั้นคือ โยชูวา บุตรนูน ที่ตอนนั้นอายุ 73 ปี
  • กิลกาล มาเยรีโค ประมาณ 2.5 km
  • ยชว 2:10-11 ราหับพูดกับ โยชูวา ว่า ตนเองจำเรื่องราวที่ พระเจ้าของอิสราเอล เคยทำให้ทะเลแดงแห้ง (40 ปีก่อน) ไปจนถึงเรื่องราวเมื่อเร็วๆนี้ ก็ยังจำได้
   • แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าของอิสราเอลเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์
   • ตั้งแต่ที่เราเชื่อพระเจ้ามา พระเจ้าทำอัศจรรย์ อะไรให้เราบ้าง เรายังจำได้?
  • ปญจ 7 ชื่อเสียงดี ก็ดีกว่าทรัพย์สินต่างๆ
   • การที่เรามีพระเจ้าสถิตอยู่ ส่งผลให้เรามีชื่อเสียงดีด้วย
  • ทำไมวันตายดีกว่าวันเกิด?
   • วันตาย มีเรื่องราววีรกรรมต่างๆที่ทำไว้ ซึ่งดีกว่าวันที่เกิดมาเพราะยังไม่ได้ทำสิ่งใดๆไว้เลย
  • เมืองเยรีโค สูงประมาณ กำแพง 8m + เนินดิน 4m = 12m พื้นที่รอบเมืองรวมตัวเมือง = 23 ไร่
   • สมัยนั้นถือว่าเป็นเมืองที่แข็งแรงมากทำให้ชาวเมืองเยรีโคไม่เกรงกลัวชาวอิสราเอล
 • เนื้อหา
  • พวกเจ้าจงเดินขบวนรอบเมือง คือให้พวกทหารวนรอบเมืองครั้งหนึ่ง เจ้าจงทำเช่นนี้หกวัน ให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะเจ็ดคันนำหน้าหีบ และในวันที่เจ็ดนั้นพวกเจ้าจงเดินรอบเมืองเจ็ดครั้ง
   • พระเจ้าให้คนอิสราเอลมีประสบการณ์เติบโตขึ้นด้วย
   • ถ้าอยากเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า ต้องอดทน
    • บางครั้งเราเคยมีท่าทีตอบสนองต่อปัญหา/การรอคอย ที่ไม่ถูก
     • ตย อกหัก คนมาปลอบ ก็คิดว่า เขาไม่เข้าใจหรอก ขอให้โดนบ้าง
     • ตย โดนเจ้านายตำหนิ คนมาปลอบ ก็คิดว่า เขาไม่เข้าใจหรอก ขอให้โดนบ้าง
   • ชาวอิสราเอลมีชื่อเสียงหน้ากลัว แต่มีท่าทีแปลก คือไม่พูด เดินรอบเมืองเรื่อยๆ
    • ในสายตาชาวเมืองเยรีโค จึงกลายเป็นเรื่องน่าเยอะเย้ย
    • ตย นักมวยปล้ำ ตัวใหญ่ยักษ์ เดินมา ตอนแรกดูน่ากลัว แต่พอมาทำท่าจะเอ๋ กลายเป็นเรื่องขบขันไป
   • ในชีวิตของคนมีกำแพงในใจหลายชั้นเหมือนกัน
   • สดด 69:1-4 ดาวิด คร่ำครวญปัญหา

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะน้ำขึ้นมาถึงคอข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์จมอยู่ในเลนลึก ไม่มีที่ยืน ข้าพระองค์มาอยู่ในน้ำลึก และน้ำท่วมข้าพระองค์ ข้าพระองค์เหนื่อยอ่อนกับการร้องไห้ คอของข้าพระองค์แห้งผาก ตาของข้าพระองค์มัวลง ด้วยการรอคอยพระเจ้าของข้าพระองค์ คนที่เกลียดชังข้าพระองค์อย่างไร้เหตุผล มีมากยิ่งกว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์ คนที่ทำลายข้าพระองค์ก็มากมาย คือพวกศัตรูผู้ใส่ร้ายข้าพระองค์ บัดนี้ข้าพระองค์จะต้องส่งคืน สิ่งที่ข้าพระองค์มิได้ขโมยไปหรือ?”

 • ‭‭วิธีที่ทำให้ชีวิตดีกว่าเดิม/ป้องกันซึมเศร้า ท้อแท้
  1. จดจ่ออยู่กับพระเจ้า; นมัสการ อธิษฐาน อ่านพระคำ

พระคำ

 • สดด 52 ?
 • 1 ซมอ ดาวิด ใช้พิณ นมัสการพระเจ้า วิญญาณชั่วก็พรากซาอูลไป
 • สดด 91 มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้า
  • เทคนิค ใช้ชื่อของเราแทนคำว่า ข้าพระองค์
 1. ทบทวนการอัศจรรย์ ของพระเจ้า
  • ชาวอิสราเอลมีเรื่องราวการอัสจรรย์ที่พระเจ้าช่วยในอดีตเยอะแยะ

พระคำ

 • ปญจ 12:1-2
 1. ศึกษาประวัติคนของพระเจ้า
  • ดาวิด เปาโล
 2. ไม่จมอยู่กับความปัญหา
 3. ดูเรื่องผ่อนคลาย
 4. ตั้งเป้าหมายทีละลำดับขั้น
  • ไม่ตั้งเป้าหมายสูงเกินไปจะยิ่งทำให้ท้อแท้แทน
 5. พูดถึงชัยชนะ เป้าหมาย
  • แทนที่จะมีความสุขแค่วันสุดท้ายที่สำเร็จ แต่เราสามารถนำเอาเป้าหมายมาปัจจุบันแล้วชื่นชมยินดีได้ตั้งแต่ในปัจจุบัน
 • สัญญาณที่บอกว่าเราผิดปกติ
  • ไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อน เมื่อมีคนเศร้าโศกหรือเกิดปัญหา
  • 1 ธก 5:14 หนุนใจคนที่ขาดความกล้า?
 • Kathleen Kenyon
  • นักโบราณคดี ศึกษาซากเมืองเยรีโค