เทศนา : “ความอ่อนแอของครอบครัว (ในมุมที่คิดไม่ถึง)”

 

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019
หัวข้อ “ความอ่อนแอของครอบครัว (ในมุมที่คิดไม่ถึง)”
พระธรรม 1 ซามูเอล 2: 22-25
ผู้เทศนา ศจ. สมเกียรติ วรรณศรี

 

เอลีชรามากแล้ว และท่านได้ยินถึงเรื่องราวทั้งสิ้น ที่บุตรทั้งสองของท่านทำแก่คนอิสราเอล และที่พวกเขานอนกับหญิงที่ปรนนิบัติอยู่ที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบด้วย และท่านก็พูดกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้าจึงทำสิ่งเหล่านั้น? เพราะเราได้ยินจากประชาชนทั้งปวงถึงความประพฤติชั่วร้ายมากซึ่งพวกเจ้าทำ อย่าเลย ลูกเอ๋ย เรื่องที่เราได้ยินประชากรของพระยาห์เวห์เล่าแพร่ทั่วไปเป็นเรื่องไม่ดีเลย ถ้ามนุษย์คนไหนทำบาปต่อมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้าจะทรงวินิจฉัยให้เขา แต่ถ้ามนุษย์ทำบาปต่อพระยาห์เวห์ ใครจะทูลขอเพื่อเขาได้เล่า?” แต่เขาทั้งสองไม่เชื่อฟังบิดาของพวกเขา เพราะว่าเป็นพระประสงค์ของพระยาห์เวห์ที่จะทรงประหารเขาเสีย

‭‭1 ซามูเอล‬ ‭2:22-25‬ ‭THSV11

 • บทนำ
  • ตย สามีภรรยา พฤติกรรมเปลี่ยน หลังแต่งงาน
  • ความบกพร่องของเราคือ อะไร
   • เรามองเห็นผงในตาของคนอื่นแต่ไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาตนเอง มธ7 การพิพากษาคนอื่น
  • ชีวิตของเอลี ต้นทุนดี แต่ ครอบครัวล้มเหลว
   • ซื่อสัตย์ สุภาพ ไม่ล่วงประเวณี ไม่โกง ไม่นินทา รักสงบ
 • เนื้อหา
  1. ทนอยู่กับบาปนาน เกินไป
   • ได้ยินเรื่องบาปของลูก แต่ยังไม่ทำอะไร
    • ตักเตือน อย่างเดียวไม่พอ?
    • ตักเตือน ช้าเกินไป?
   • ทนอยู่กับมัน = ชินชา —> ชอบ
   • 1 ปต 4:3 ให้เลิกทำบาปได้แล้ว ถือว่า เราทำบาปในอดีตมามากพอแล้ว
  2. ขาดกลัว เกินไป
   • เอลี ชราและขลาดกลัว
   • กล้าที่จะปฏิเสธ
   • รม 6:22-23
  3. แก้ไขบาป ช้า เกินไป
   • ตักเตือนเบาเกินไป ไม่เด็ดขาด แต่ช้าเกิน?
    • ต้องปลูกฝัง/สั่งสอน ตั้งแต่ยังไม่เกิดปัญหา สภษ 22:6
   • ความยุติธรรมที่มาช้าเกินไป ก็คือความไม่ยุติธรรม
   • 2 คร 12:24-26 ?
 • บทสรุป
  • บาปของลูก กลายเป็นบาปของเขา
  • ไม่จัดการบาป เท่ากับ เอาบาปมาอยู่เหนือพระประสงค์พระเจ้า
  • ประนีประนอมต่อบาป เท่ากับเป็นคนอ่อนแอทางด้านจริยธรรม นำชีวิตไปสู่หายนะ
  • 1 ปต 4:1 ให้เรามีความคิดที่จะ ไม่มีความสัมพันธ์กับบาปอีก