เทศนา : กุญแจสู่ความแข็งแกร่ง

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019
หัวข้อ “กุญแจสู่ความแข็งแกร่ง”
พระธรรม 2 คร. 12:7-10
ผู้เทศนา ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี