เทศนา : “กำจัด…ความอ่อนแอ (ในครอบครัว)”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019
หัวข้อ “กำจัด…ความอ่อนแอ (ในครอบครัว)”
พระธรรม มัทธิว 24:10-13
ผู้เทศนา ศจ. สมเกียรติ วรรณศรี