เทศนา : “กลับใจใหม่” หลักการพื้นฐานของความแกร่ง

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019

หัวข้อ “กลับใจใหม่” หลักการพื้นฐานของความแกร่ง

พระธรรม : มัทธิว 18 : 1-5

ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี