สรรเสริญ นมัสการ 28 มิถุนายน 2020

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำ : คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา