สรรเสริญ นมัสการ 22 มีนาคม 2020

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำ : อ.ศริณยา ยุทธโยธิน

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา