สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า 3/4/2016

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณวรรณี ยิ่งโรจน์ธรากุล

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา