วันศุกร์ประเสริฐ 20 เมษายน 2020

รายการนมัสการ วันศุกร์ประเสริฐ

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2020

ณ คริสตจักรพลับพลา