บทความ หากเราต้องเข้าส่วน…ในพระกายของพระคริสต์

หากเราต้องเข้าส่วน…ในพระกายของพระคริสต์   

โดย ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

ลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น หากอวัยวะหนึ่งใดไม่ยอมอยู่ติดกับร่างกาย เช่น นิ้วชี้ หรือ นิ้วหนึ่งนิ้วใด ไม่ได้ติดอยู่ที่มือ  ขา ไม่ยอมอยู่ติดกับลำตัว   ตา ไม่ได้อยู่ติดกับที่ใบหน้า ตับ ไต ไส้ พุง ไม่ได้ติดอยู่ในร่างกาย ??

แต่ก็ช่างน่าแปลกใจที่คริสเตียนบางคน ทำตัวเหมือนกับว่า เขาเป็น “อวัยวะ” ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดอยู่กับร่างกายเลย… ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย  !

เพราะอวัยวะใดๆ ที่ไม่ติดอยู่กับร่างกายหรือแม้จะอยู่ติดกับร่างกาย หากแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของมัน หรือ ไม่ยอมทำหน้าที่ของมัน นั่นคือสัญญาณอันตราย  เพราะคุณกำลังเป็น อวัยวะที่ตายแล้วหรือ กำลังจะตาย นั่นเอง !

สิ่งที่บ่งชี้ว่าคุณเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์ หรือ คริสตจักร ในแบบที่ ยังมีชีวิตอยู่ หรือ ได้ตายไปแล้ว  เห็นได้จาก….

 1. คุณได้ทำงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ใช่หรือไม่ ?
 2. คุณยังให้ความร่วมมือกับสมาชิก (อวัยวะ) อื่น ๆ ในการเสริมสร้างพระกายให้เข้มแข็ง และ เป็นหนึ่งเดียวกัน อยู่ใช่ไหม ?
 3. คุณยังมีความห่วงใยและเอาใจใส่คนอื่นๆ อยู่บ้างใช่ไหม ?
 4. คุณยังมีความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือคนอื่นๆ บ้างอยู่ใช่ไหม ?
 5. คุณยังให้การยอมรับ คนอื่นๆ แม้แต่ความผิดพลาด อ่อนแอ ย่ำแย่ ความต่ำต้อย ไร้ค่า และ ไม่น่าดูของคนอื่นๆ อยู่ใช่ไหม ?
 6. คุณยังมีนิสัยชอบดูถูกหรือพิพากษาตัดสินคนอื่นๆ อยู่ใช่ไหม ?
 7. คุณยังให้เกียรติหรือเคารพในความแตกต่าง ( ในความคิด/ความเชื่อ/ความชอบ) ของคนอื่นๆ  ด้วยความถ่อมใจอยู่ใช่ไหม ?
 8. คุณไม่มีใจอิจฉาริษยา ชิงดี หรือรังเกียจเดียจฉันท์กันเลยใช่ไหม  ?
 9. คุณไม่ชอบที่จะ ยั่วยุ ขัดแย้ง โจมตีหรือทำร้ายกันและกัน (ไม่ว่าจะด้วยท่าที/คำพูดหรือการกระทำ) อยู่ใช่ไหม ?
 10. คุณยังเอาใจเขามาใส่ใจเรา และ คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นอยู่ใช่ไหม ?
 11. คุณยังรักที่จะรับการเตือนสติและหนุนใจจากคนอื่นๆ อยู่ใช่ไหม ?
 12. คุณยังชื่นชมในความสำเร็จหรือความดีที่คนอื่นได้กระทำอยู่ใช่ไหม ?
 13. คุณยังยินดีให้อภัยผู้ที่พลาดพลั้งทำบาปด้วยความรักเมตตาอยู่ใช่ไหม ?
 14. คุณยังยินดีและมีใจ ร่วมแบ่งปันทุกข์สุข โดยไม่ทอดทิ้งใครๆ หรือไม่ ?
 15. คุณยังร่วมมือรักษาผู้ที่บาดเจ็บหรือติดเชื้อร้ายให้อยู่รอดอยู่ใช่ไหม ?
 16. คุณยังเชื่อฟังพระคริสต์ อย่างสุดหัวใจ ไม่ดื้อดึง หรือ บ่ายเบี่ยงใด ๆ รวมทั้ง ยังมีใจเชื่อฟังผู้ที่ได้รับมอบหมายมาให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำ (ตามพระประสงค์ของพระองค์) อยู่ใช่ไหม  ?

ถ้ายังพอมีอยู่และลงมือทำบ้าง แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่..แต่ถ้า ทำเป็นไม่รู้ มองดูไม่เห็น ไม่ได้เป็น และ ไม่ได้ทำเลย แสดงว่าตายไปแล้ว !!