บทความ: สู้กี่ครั้งกู้ยังชนะ

 สู้กี่ครั้งก็ยังชนะ

        บางครั้ง ในชีวิตจริงของเราก็อาจจะรู้สึก เหนื่อยล้า กับการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหา รับมือกับเรื่องไม่เข้าท่า ที่ประดังเข้ามา จนไม่อยากจะพบเจอหน้าใคร ลึกๆ ในจิตใจเริ่มสับสน วิตก กังวลใจ และมีความกลัว นั่นเป็นเพราะเริ่มขาดกำลังและหนักใจ ต้องการใครสักคนมาร่วมแบก หรือ แบ่งเบาภาระอันหนักอึ้งไปบ้างนั่นเอง

พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อย และ แบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อย เป็นสุข” ( มัทธิว 11:28) เชื่อว่า พระดำรัสประโยคนี้ คงจะช่วยให้ท่านรู้สึก ผ่อนคลาย และ เบาใจ ไปได้บ้าง และยังทรงตรัสไว้อีกด้วยว่า “ จงเอาแอกของเราแบกไว้ และเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พัก ด้วยว่า แอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” ( มัทธิว 11:29-30 ) เพราะเป็นถ้อยคำพระดำรัสที่ช่วยให้มีความหวัง เสริมพลังของความเชื่อมั่นได้มากพอดู

                ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหน ? สถานภาพชีวิตจะเป็นอย่างไร ?  หรือ จะต้องทนแบบรับภาระหนักหน่วงมากแค่ไหน ? ขอให้หันเข้ามาพึ่งพาพระคุณความรักของพระเจ้าให้มากกว่าที่เคยเป็น เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้นั้น ที่พร้อมเสมอ ที่จะช่วยเสริมแรงใจแรงกายคุณให้เข้มแข็ง รวมทั้งจะทรงประทานสติปัญหาให้แก่คุณ ซึ่งมากพอที่จะช่วยในการรับมือหรือต่อกรกับการล่อลวงและการทดลองทุกรูปแบบ และจะทรงช่วยเหลือคุณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประดังและล้อมกรอบเข้ามาในชีวิตคุณ

เราต้องยินยอมให้พระองค์ เป็นเจ้าชีวิต และ ร่วมแบกภาระ ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะที่ถูกชักนำจากการทดลอง พบกับการล่อลวง กำลังตกอยู่ในบ่วงดัก และ หลุมพรางจากอำนาจชั่วร้าย หรือ ตกอยู่ในข่ายความเย้ายวนแห่งโลกีย์ หลงเคลิ้มไปกับผลประโยชน์ ตกอยู่ใต้การครอบงำและชี้นำจากวิถีทางแห่งโลกนี้

ถ้าหากเชื่อวางใจและหวังพึ่งในพระองค์อย่างสุดใจ โดยปักใจและความปรารถนาทั้งหมดไว้ที่น้ำพระทัย ยินยอมที่จะให้ชีวิตได้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า มากกว่าความจำเป็น และความต้องการของตัวคุณเอง ถ้าต่อสู้ด้วยท่าทีแบบนี้ แม้จะมีศึกสงครามอีกสักกี่ครั้ง…คุณก็ยังชนะอยู่ดี  เชื่อไหม ?

โดย ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี