นมัสการด้วยเสียงเพลง 26 มกราคม 2020

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา