นมัสการด้วยเสียงเพลง 21 ตุลาคม 2018

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: มย.ชนัดดา โหมน้อย

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา