นมัสการด้วยเสียงเพลง 16 กุมภาพันธ์ 2020

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

นำนมัสการโดย คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร
เพลง
1.สุขสบายจิตใจข้า
2.องค์พระเจ้าอยู่ที่นี่
3.นามพระองค์ช่างงดงาม