นมัสการ 5/4/2015

ผู้นำนมัสการ: อ.ศริณยา ยุทธโยธิน

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา