นมัสการ 30/8/2015

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณโสภณ โหมน้อย

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา