นมัสการด้วยเสียงเพลง 3 กุมภาพันธ์ 2019

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

เพลงนมัสการเช้าวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

1. องค์พระเจ้าอยู่ที่นี่
2. บุคคลผู้ใดกระหาย
3. อยู่บนกางเขน
4. เท