นมัสการ 29/3/2015

ผู้นำนมัสการ: คุณสุมาลี คำอ้อ

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา