นมัสการ 24/5/2015

ผู้นำนมัสการ: คุณชนัดดา โหมน้อย

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา