นมัสการ 15/3/2015

ผู้นำนมัสการ: คุณชนัดดา โหมน้อย

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา