นมัสการ 1/2/2015

ผู้นำนมัสการ: คุณเฉลิมชัย ยิ่งโรจน์ธรากุล

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา