นมัสการ อาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015

ผู้นำนมัสการ: คุณชนัดดา โหมน้อย

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา