นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015

ผู้นำนมัสการ: คุณสุมาลี คำอ้อ

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

DOWNLOAD