นมัสการด้วยเสียงเพลง 8 กันยายน 2019

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

นมัสการพระเจ้าเช้าวันอาทิตย์ 08 กันยายน 2019

1. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลา
2. พระนามพระองค์ บริสุทธ์
3. ขอถวายพระสิริ
4. พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา
5. ได้ยินไหมเสียงภูเขาครามกลัว

โดย คุณชนัดดา โหมน้อย