นมัสการด้วยเสียงเพลง 7 ตุลาคม 2018

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: อ.ศริณยา จันทรัศมี

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา