นมัสการด้วยเสียงเพลง 17 มีนาคม 2019

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

เพลงนมัสการเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019
1. พระองค์ทรงแสนดี
2. พระองค์ดี
3. แก้วตาดวงใจ
4. เสริมกำลังใหม่
5. คิดการใหญ่