นมัสการด้วยเสียงเพลง 11 พฤศจิกายน 2018

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณ

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา