นมัสการด้วยเสียงเพลง 09 มิถุนายน 2019

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 09 มิถุนายน 2019

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

นมัสการเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019
1. ข้าร้องตะโกนพระองค์ดี
2. พระเยซูพระผู้ช่วย
3. พระองค์ทรงฤทธิ์
4. นามอัศจรรย์