นมัสการด้วยเสียงเพลง 02 มิถุนายน 2019

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 02 มิถุนายน 2019

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

นมัสการเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019
1) องค์พระเจ้าอยู่ที่นี่
2) กางเขนคือชีวิต
3) หักโซ่ตรวนจองจำ
4) เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับ (เฉพาะร้องรับ)
5) องค์อธิปไตย
6) พระเจ้าของเรา