นมัสการด้วยเสียงเพลง 1 กันยายน 2019

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

นมัสการพระเจ้าเช้าวันอาทิตย์ 1 กันยายน 2019

1. วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง
2. พระเจ้าของข้า
3. ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน
4. พระเจ้าข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต
5. พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
6. เสียงของพระองค์

โดย อ.ศริณยา ยุทธโยธิน