คู่มืออธิษฐาน 40 วัน 2018

คู่มืออธิษฐาน 40 วัน เพื่อประเทศไทย 2018

นี่เป็นเวลาแห่งความรอด

“ความรอดของเราจะไม่ชักช้า”

“My salvation will not be delayed”

ร่วมกำหนดวาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2018

ดาวน์โหลด EBOOK PDF คู่มืออธิษฐาน ที่นี่ >> Thailand Fast & Prayer-40 Day

[pdf-embedder url=”https://plabpla.com/wp-content/uploads/2018/10/Thailand-Fast-Prayer-40-Day.pdf” width=”400″]