The Marriage Course หลักสูตรชีวิตคู่

The Marriage Course หลักสูตรชีวิตคู่

“หลักสูตรพิเศษสำหรับคู่สมรส” (The Marriage Course)

ทุกความสำเร็จในชีวิตต้องใช้ความอดทน การฝึกฝน และการทุ่มเทอย่างจริงจัง ชีวิตคู่ก็เช่นกัน ความสัมพันที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความรัก และยืนยงไปตราบชั่วชีวิตนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ ต้องใช้ความพยายามและทุ่มเทที่จะทำให้ความหวานชี่นและความสนุกยังคงดำรงอยู่ เราทุกคนก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก แม้ว่าจะมีชีวิตสมรสที่เต็มล้นด้วยความสุขอยู่แล้วก็ตาม

สัมผัส Tea Time สุดแสนโรแมนติก คุณจะค้นพบคำตอบที่จะช่วยให้ชีวิตคู่มีสุขยิ่งขึ้น ในบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่มีการคุยเป็นกลุ่มและไม่ต้องเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น

หลักสูตรคู่สมรสเป็นบทเรียนต่อเนื่อง 7 ครั้ง หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆต่อไปนี้ :
1 สร้างรากฐานที่มั่นคง
2 ศิลปะแห่งการสื่อสาร
3 แก้ปัญหาความขัดแย้ง
4 พลังแห่งการให้อภัย
5 อิทธิพลของครอบครัว
6 เพศสัมพันธ์ที่ดี
7 ความรักที่แสดงออกด้วยการปฎิบัติ

** เฉลิมฉลองปิดหลักสูตรคู่สมรส**

ค่าใช้จ่ายคู่ละ
ตามกำหนดการณ์ผู้จัดนั้นๆ (รวมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสาร)

สถานที่ 
คริสตจักรพลับพลา 100/45 สินพัฒนาธานี ประชานิเวศน์1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-954-4131, 081-400-1133