นมัสการ-ฟังเทศนา ในรูปแบบไลฟ์สด
ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 ร่วมกันได้ที่นี่….
https://www.youtube.com/c/PlabplaChurch/live

[td_block_video_youtube playlist_title=”” playlist_yt=”https://www.youtube.com/c/PlabplaChurch/live” playlist_auto_play=”0″]