คริสตจักรพลับพลา

คริสตจักรพลับพลา The Tabernacle Church

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมนมัสการพระเจ้า และเรียนรู้เรื่องความจริงของพระเจ้า

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข (มัทธิว 11:28)

ประกาศ งดใช้ห้องประชุมคริสตจักร !!

เนื่องด้วยมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ขอทุกท่านเข้าร่วมประชุมนมัสการ ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสด Facebook , Youtube คริสตจักรพลับพลา งดการเดินทางมาร่วมประชุมที่อาคารคริสตจักรพลับพลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะประกาศเปลียนแปลง

ครบรอบ 28 ปี คริสตจักรพลับพลา