รายการพิเศษวันพ่อ “สุดใจ ให้พ่อ” 3 ธ.ค 2017

ขอเชิญร่วมรายการพิเศษวันพ่อ “สุดใจ…ให้พ่อ”

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017 เวลา 10:00-12:00 น.

ณ คริสตจักรพลับพลา